Outfield Asia
Thảo Nguyên

Bà Thảo có hơn 15 năm quản lý trong lĩnh vực sân cỏ và sân gôn Việt Nam và quốc tế cho ONE.