Outfield Asia
Jason Blacka

Jason đã làm việc trong tất cả các lĩnh vực lắp đặt, bảo trì và phát triển sân gôn và cảnh quan, bao gồm cả với tư cách là giám đốc sân gôn và quản lý dự án xây dựng, tại Việt Nam, Mỹ, Úc và Trung Quốc trong hơn 30 năm qua.