Outfield Asia

VƯỜN ƯƠM CỎ CHO CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN SÂN GÔN BÌNH TIÊN

  • Đối với các dự án lớn , ONE có thể trồng cỏ tại vườn ươm bên trong hoặc gần công trình
  • Một vườn ươn dành cho công trình luôn linh hoạt theo độ lớn của dự án

ONE đã thiết lập một vườn ươm bên ngoài công trình để hổ trợ việc xây dựng sân gôn Bình Tiên, tuy hơi bất thường nhưng cần thiết do vị trí đặc biệt của câu lạc bộ và yêu cầu của bên xây dựng.

ONE đã đáp ứng tất cả các yêu cầu, xác định địa điểm, thương lượng với chủ đất, chính quyền địa phương, làm vệ sinh, làm đất, lắp hệ thống bơm, hệ thống tưới, trồng và bảo dưỡng cỏ song song với việc trồng, bảo dưỡng cỏ tại sân gôn Binh Tiên.

ONE đã nổ lực hết sức để hoàn thành công việc mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid.

p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image001
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image002
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image003
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image004
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image005
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image006
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image007
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image008
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image009
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image010
p1-ninh-thuan-for-binh-tien1-image011
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image001
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image002
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image004
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image005
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image006
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image007
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image008
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image009
p1-ninh-thuan-for-binh-tien2-image010
PlayPause
previous arrow
next arrow